Ogłoszenia z województwa podlaskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nowogród. II przetarg Przetarg publiczny TED 22/02/2024 27/03/2024, godz. 10:00 podlaskie
Dostawa urządzeń medycznych nr 2 Przetarg publiczny TED 22/02/2024 12/03/2024, godz. 08:00 podlaskie
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże w 2024 roku Wynik 22/02/2024 - podlaskie
Dostawa do 60 ton w partiach po 4 tony drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem. Zapytanie ofertowe 22/02/2024 01/03/2024, godz. 11:00 podlaskie
Zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach Korekta 21/02/2024 26/02/2024, godz. 09:00 podlaskie
Rewitalizacja zabytkowego Parku Dyrekcyjnego przy Technikum Leśnym w Białowieży Przetarg publiczny BZP 21/02/2024 08/03/2024 podlaskie
Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych, dojazdów, chodników, schodów terenowych, placów i parkingów na terenie zarządzanym przez ZMK w Białymstoku. Przetarg publiczny BZP 21/02/2024 08/03/2024 podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Pawilon H w zakresie docieplenia budynku i montażu instalacji fotowoltaicznych Korekta 21/02/2024 27/02/2024, godz. 08:00 podlaskie
Wymiana stolarki otworowej w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na dwa zadania. Wynik 21/02/2024 - podlaskie
Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki Korekta 21/02/2024 07/03/2024, godz. 08:30 podlaskie
świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - powtórzenie Wynik 21/02/2024 - podlaskie
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (20.2023) Wynik 21/02/2024 - podlaskie
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (20.2023) Wynik 21/02/2024 - podlaskie
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (20.2023) Wynik 21/02/2024 - podlaskie
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (20.2023) Wynik 21/02/2024 - podlaskie
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku Wynik 21/02/2024 - podlaskie
Zagospodarowanie terenu wokół figur zwierząt w miejscowości Hajnówka w ramach zadania pn.: „Strefa Żubra Pompika w Hajnówce – etap II” Wynik 21/02/2024 - podlaskie
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach użytkowych będących własnością Gminy Miasta Suwałki, Skarbu Państwa Korekta 21/02/2024 29/02/2024, godz. 09:00 podlaskie
Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych w 2024 r. Wynik 21/02/2024 - podlaskie
Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz Korekta 21/02/2024 29/02/2024, godz. 12:00 podlaskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.