Ogłoszenia z województwa podlaskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4417 wyników.
Świadczenie usługi operatorskiej telefonii komórkowej Zapytanie ofertowe 25/05/2020 05/06/2020, godz. 12:00 podlaskie
Wykonywanie usług pralniczych Zapytanie ofertowe 25/05/2020 28/05/2020, godz. 14:00 podlaskie
Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego Zapytanie ofertowe 25/05/2020 01/06/2020, godz. 10:00 podlaskie
wywóz nieczystości stałych z PP Krynki Licytacja 25/05/2020 25/05/2020, godz. 13:30 podlaskie
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Przetarg niepubliczny 25/05/2020 05/06/2020, godz. 14:00 podlaskie
Dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka Przetarg niepubliczny 25/05/2020 15/06/2020, godz. 14:00 podlaskie
,,Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakałarzewie”. Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 08/06/2020, godz. 10:00 podlaskie
Realizacja zadania pod nazwą „Supraski Szlak Bioróżnorodności” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 09/06/2020, godz. 11:00 podlaskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych korekty podparcia pochylni kładki dla pieszych KP-14 w km 532+457,29 drogi ekspresowej S8 Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 15/06/2020, godz. 10:50 podlaskie
Budowa brogu na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 08/06/2020, godz. 09:00 podlaskie
Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672: Odcinek Nr 1: w m. Gruszki w km 26+100-27+000 Odcinek Nr 2: Gruszki – Rudawka w km 27+000-28+135. Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 08/06/2020, godz. 09:30 podlaskie
Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 08/06/2020, godz. 10:00 podlaskie
Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych i drogowych związanych z modernizacją podjazdu Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 22/05/2020 25/05/2020, godz. 13:00 podlaskie
Dostawa książek Zapytanie ofertowe 22/05/2020 27/05/2020, godz. 14:00 podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Zapytanie ofertowe 22/05/2020 01/06/2020, godz. 12:00 podlaskie
Remont instalacji domofonowej Zapytanie ofertowe 22/05/2020 02/06/2020 podlaskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/BOWES/2020 dotyczące pełnienia funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” o nr: RPPD.07.03.00-20-0026/19 Zapytanie ofertowe 22/05/2020 29/05/2020 podlaskie, Białostocki
Wybór jednostki naukowej do wykonania usługi badawczo – rozwojowej umożliwiającej opracowanie innowacji technologicznej polegającej na stworzeniu prototypu mobilnego zbiornika na paliwo Zapytanie ofertowe 22/05/2020 29/05/2020 podlaskie
Koszenie łąk ze zbiorem siana wraz z zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w sezonie 2020 w ramach projektu: Kompleksowa ochrona żubra w Polsce Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 02/06/2020, godz. 09:00 podlaskie
Przedłużenie posiadanej licencji oprogramowania antywirusowego na okres 2 lat Zapytanie ofertowe 22/05/2020 28/05/2020, godz. 00:00 podlaskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.