Ogłoszenia z województwa lubuskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3271 wyników.
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020, godz. 14:30 lubuskie
Wykonanie CYFRYZACJI CZĘŚCI PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Zapytanie ofertowe 07/08/2020 13/08/2020, godz. 11:00 lubuskie
Zakup złącza elastycznego VPC Licytacja 07/08/2020 11/08/2020, godz. 07:06 lubuskie
02/08/2020 Dostawa nr IX specjalistycznych elementów instalacyjnych i armatury do budowy stanowiska badawczego Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020 lubuskie
Dostawa nowych części do autobusu typu Solaris Licytacja 07/08/2020 11/08/2020, godz. 09:00 lubuskie
Przeprowadzenie kursu zawodowego operator podestów ruchomych przejezdnych wraz z egzaminem zewnętrznym dla uczestników projektu " Lepsze jutro II" Zadanie3. Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020 lubuskie, Zielonogórski
Dostawa pojemników na odpady Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 17/08/2020, godz. 09:45 lubuskie
Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2020 roku. Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 18/08/2020, godz. 11:00 lubuskie
Wykonanie badania stabilności przy użyciu testu obciążeniowego metoda tensometryczną na drzewach rosnących na terenie Cmentarza Licytacja 07/08/2020 21/08/2020, godz. 15:00 lubuskie
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 4 pikników zdrowotnych w ramach projektu „Sprawni w Pracy – program rehabilitacji osób aktywnych zawodowo”; NR SPRAWY: ZP/NZOZ/11/20 Zapytanie ofertowe 07/08/2020 12/08/2020 lubuskie
Remont istniejących nawierzchni chodnikowych z likwidacją barier architektonicznych na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 10:00 lubuskie
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (powyżej 80 mm) – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) oraz odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 26/08/2020, godz. 10:00 lubuskie
Podwykonawstwo w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych Zapytanie ofertowe 07/08/2020 07/09/2020 lubuskie
" Budowa piramidy linowej oraz zagospodarowanie terenu edukacyjno - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Żarach". Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 14:00 lubuskie
Usługi szkoleniowe: Część 1: Kurs operatora wózka widłowego Część 2: Kurs elektryka z uprawnieniami do 1 kV (E-eksploatacja) Część 3: Kurs obsługi koparko-ładowarki Część 4: Kurs obsługi kasy fiskalnej. Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 17/08/2020, godz. 10:00 lubuskie
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Jasień od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r.” Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 17/08/2020, godz. 10:00 lubuskie
Opracowanie i realizacja kursów e-learningowych oraz usługi tłumaczenia w zakresie języka niemieckiego i angielskiego. (trzy zamówienia częściowe) Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 18/08/2020, godz. 10:00 lubuskie
Modernizacja chodnika przy ul. Norwida w Gorzowie Wlkp. Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 09:00 lubuskie
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TRZEBIEL Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 17/08/2020, godz. 12:00 lubuskie
Usługa przewozu uczniów do szkół podstawowych i dzieci do oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Bledzew na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 18/08/2020, godz. 09:00 lubuskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.