Ogłoszenia z województwa lubuskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3184 wyników.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla termomodernizacji: budynku przy ul. Botanicznej 56,Segmentu „B” w Zespole Edukacyjnym nr 6, sali gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym nr 3 w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych”. Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 10/06/2020, godz. 10:00 lubuskie
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – III Etap. Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 15/06/2020, godz. 10:00 lubuskie
Sukcesywne usługi odbioru, transportu, unieszkodliwienia odpadów w ilości 520,00 Mg o kodzie 20 03 99 i dzierżawy urządzenia typu prasokontener na okres 24 miesięcy Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 10:00 lubuskie
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 09/06/2020, godz. 12:00 lubuskie
Remont instalacji oświetlenia bud. nr 61,68/k.2816 m. Wędrzyn Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 15/06/2020, godz. 09:00 lubuskie
Dostawa paliw płynnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 10/06/2020, godz. 12:00 lubuskie
„Dostawa materiałów do badań-testy ELISA z czytnikiem” Wynik 29/05/2020 - lubuskie, Zielonogórski
ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu przekształtnika AC/DC w ramach projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych ” Zapytanie ofertowe 29/05/2020 01/07/2020 lubuskie
nabycie środków trwałych Zapytanie ofertowe 29/05/2020 29/06/2020 lubuskie
Budowa ul. Starzyńskiego, Fabrycznej i Wesołej w Witnicy Etap II – ul. Starzyńskiego, km 403,30 – 506,30. Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 19/06/2020, godz. 10:00 lubuskie
Umowa opieki serwisowej na system Simple.ERP Zapytanie ofertowe 29/05/2020 30/05/2020 lubuskie
Wynajem podnośnika Zapytanie ofertowe 29/05/2020 09/06/2020, godz. 10:00 lubuskie
Dostawa materiału niezbędnego do wykonania matrycy pojedynczego piksela układu optycznego do prototypu oprawy oświetleniowej (wg projektu) - 29.05.2020 Zapytanie ofertowe 29/05/2020 08/06/2020 lubuskie
Dostawa materiałów do budowy prototypów opraw oświetleniowych - 29.05.2020 Zapytanie ofertowe 29/05/2020 08/06/2020 lubuskie
Budowa obwodnicy ogrodzeniowej wraz z systemami alarmowymi i TUS oraz obwodnicą oświetleniową w JW Skwierzyna Licytacja 29/05/2020 13/07/2020, godz. 10:00 lubuskie
Uporzadkowanie terenu z odpadów z działki nr 6/11 położonej w obrebie 60 miasta Zielona Góra Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 09:00 lubuskie
Zakup i dostawa środków czystości i materiałów do utrzymania czystości dla jednostek Policji garnizonu lubuskiego Licytacja 29/05/2020 02/06/2020, godz. 15:00 lubuskie
Wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny stanu ochrony oraz oceny wpływu zrealizowanych działań ochronnych na dwa siedliska przyrodnicze województwa lubuskiego: 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska Przetarg publiczny TED 29/05/2020 13/07/2020, godz. 08:00 lubuskie
Budowa przyłączy wodociągowych wraz ze zbiornikami na wodę na potrzeby nawadniania istniejących boisk sportowych w ramach następujących zadań: Zadanie 1 - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem na wodę na potrzeby nawadniania boiska sportowego w m. Chociule, Zadanie 2 - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem na wodę na potrzeby nawadniania boiska sportowego w m. Jordanowo Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 15/06/2020, godz. 10:00 lubuskie
Uporządkowanie terenu z odpadów z działki nr 305/2 położonej w obrębie Grąsy Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 09/06/2020, godz. 09:00 lubuskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.