Ogłoszenia z województwa łódzkie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Łodzi w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 łódzkie
Pełnienie funkcji opiekuna w Noclegowni oraz Ogrzewalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie w 2022 roku Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 łódzkie
Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 łódzkie
„Budowa chodnika w miejscowości Pęczniew”- II postępowanie Korekta 29/11/2021 06/12/2021 łódzkie
„Budowa chodnika w miejscowości Pęczniew”- II postępowanie Wynik 29/11/2021 - łódzkie
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeczycy Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 17/12/2021 łódzkie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E -remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 17/12/2021 łódzkie
Świadczenie usług społecznych i zdrowotnych w ramach Projektu pod nazwą „Bliżej rodziny: rozwój, aktywność, pasja” realizowanego w ramach RPO WŁ 2014-2020 nr Konkursu: RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 łódzkie
Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 łódzkie
„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery” Wynik 29/11/2021 - łódzkie
Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego. Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 15/12/2021 łódzkie
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego, na działkach o nr ewid. 54/3, 54/4 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice. Wynik 29/11/2021 - łódzkie
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków Akademii Muzycznej w Łodzi Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 łódzkie
Sukcesywny zakup paliw płynnych dla Gminy Aleksandrów Łódzki Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 08/12/2021 łódzkie
Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków w ciągu 10 miesięcy od dnia 01.09.2021 r. tj. w terminie 01.09.2021-30.06.2022 r. Wynik 29/11/2021 - łódzkie
Serwisowanie sprzętu lotniskowego i pożarniczego Wynik 29/11/2021 - łódzkie
Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 06/12/2021 łódzkie
Zimowe utrzymanie w sezonie 2021/2022 dróg publicznych powiatowych, dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych oraz chodników w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 łódzkie
Organizacja dwudniowego spotkania konsultacyjno/merytorycznego z Partnerami Projektu i Gminami wybranymi do Projektu dla maks. 20 osób Wynik 29/11/2021 - łódzkie
Modernizacja Sytemu Zaopatrzenia w Wodę – Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 17/12/2021 łódzkie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.