Ogłoszenia z województwa łódzkie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 7581 wyników.
DOSTAWA DRUKAREK I KAS FISKALNYCH Zapytanie ofertowe 07/08/2020 18/08/2020, godz. 14:00 łódzkie
Przebudowa drogi gminnej Zapytanie ofertowe 07/08/2020 12/08/2020, godz. 00:00 łódzkie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/ZAK/08/2020 Na zakup zasilacza laboratoryjnego 3 (6 szt.) według specyfikacji. Zapytanie ofertowe 07/08/2020 14/08/2020 łódzkie
Zapytanie ofertowe nr 1/T/2020/ŁÓDZKIE Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020 łódzkie
Budowa obiektu infrastruktury technicznej – zabudowa odnawialnym źródłem energii (OZE) wraz z budową wolnostojących modułów fotowoltaicznych o mocy łącznej do 500 kW wraz z budową stacji transformatorowej z instalacjami i urządzeniami budowlanymi Zapytanie ofertowe 07/08/2020 24/08/2020 łódzkie
Zakup i dostawa materiałów elektrycznych. Licytacja 07/08/2020 10/08/2020, godz. 14:00 Miasto Łódź
Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne Licytacja 07/08/2020 31/08/2020, godz. 10:00 łódzkie
Sukcesywna dostawa i przeładunek oleju opałowego lekkiego Licytacja 07/08/2020 12/08/2020, godz. 14:00 łódzkie
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej Zapytanie ofertowe 07/08/2020 12/08/2020, godz. 11:00 łódzkie
Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu telekomunikacyjnego wraz z usługą telekomunikacyjną Zapytanie ofertowe 07/08/2020 14/08/2020, godz. 11:00 łódzkie
Zakup zestawów nagłośnienia Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 07/08/2020 13/08/2020, godz. 12:00 łódzkie
Wykonanie usługi koszenia i zgrabiania liści Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 07/08/2020 12/08/2020, godz. 12:00 łódzkie
Dostawa, wdrożenie i walidacja pakietu oprogramowania składającego się z oprogramowania do analiz mikrobiologicznych oraz oprogramowania do zarządzania i planowania badań stabilności Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020 łódzkie
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 Zapytanie ofertowe 07/08/2020 14/08/2020 łódzkie
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu komunikacji wokalnej i komunikacji z grupą adresowanego do nauczycieli akademickich Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Zapytanie ofertowe 07/08/2020 15/09/2020 łódzkie
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu innowacyjnych narzędzi wizualnych, prezentacji graficznych, myślenia wizualnego adresowanego do nauczycieli akademickich Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Zapytanie ofertowe 07/08/2020 15/09/2020 łódzkie
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu zastosowania gier i aktywnych metod dydaktycznych w pracy nauczyciela akademickiego adresowanego do nauczycieli akademickich Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Zapytanie ofertowe 07/08/2020 15/09/2020 łódzkie
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Zapytanie ofertowe 07/08/2020 14/08/2020, godz. 10:30 łódzkie
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Licytacja 07/08/2020 18/08/2020, godz. 11:00 łódzkie
Wykonanie remontu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 2 części. Licytacja 07/08/2020 11/08/2020, godz. 11:00 Miasto Łódź

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.