„Budowa altany wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 3 obręb 0025 Wołomin położonej przy ul. Długiej 35 w Wołominie (teren Hufca ZHP Wołomin)

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa altany wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 3 obręb 0025 Wołomin położonej przy ul. Długiej 35 w Wołominie (teren Hufca ZHP Wołomin)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wołomin
Data publikacji 2024-06-27
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 5513119