Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Chełmno zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Chełmno zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Chełmno
Data publikacji 2024-06-27
Data składania ofert 08/07/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 714100005 Usługi planowania przestrzennego
Numer przetargu 5513117