Budowa infrastruktury sportowej nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Jastrząb oraz budowa siłowni plenerowej w miejscowości Lipienice

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa infrastruktury sportowej nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Jastrząb oraz budowa siłowni plenerowej w miejscowości Lipienice
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Jastrząb
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 315272008 Oświetlenie zewnętrzne
374100005 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
433250007 Wyposażenie parków i placów zabaw
450000007 Roboty budowlane
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331622 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
452331615 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
452122211 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
713540004 Usługi sporządzania map
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 5466827