Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Gdów w 2024 r.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Gdów w 2024 r.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gdów
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451130002 Roboty na placu budowy
Numer wyniku 5466826