Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziadów Most, Gmina Dziadowa Kłoda

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziadów Most, Gmina Dziadowa Kłoda
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Dziadowa Kłoda
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
Numer wyniku 5466744