„Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Giżycko
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453400002 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452122211 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712420006 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 5466609