Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku przy ul. Skorochód-Majewskiego 3 w Warszawie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku przy ul. Skorochód-Majewskiego 3 w Warszawie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454430004 Roboty elewacyjne
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452623107 Zbrojenie
452623114 Betonowanie konstrukcji
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 5466527