Termomodernizacja budynku Kapitanatu Portu Szczecin, ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Termomodernizacja budynku Kapitanatu Portu Szczecin, ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Szczecin
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 440000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
450000007 Roboty budowlane
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
980000003 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
Numer wyniku 5466448