Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 336962007 Odczynniki do badania krwi
336925002 Płyny dożylne
Numer wyniku 5466371