Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2259L w m. Radawczyk

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2259L w m. Radawczyk
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Niedrzwica Duża
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453143107 Układanie kabli
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5466333