Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach Gorzędziej i Narkowy – gmina Subkowy

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach Gorzędziej i Narkowy – gmina Subkowy
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Subkowy
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 320000003 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
324121005 Sieć telekomunikacyjna
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5466267