SZPiFP-35-24 Dostawa odzieży branżowej dla policjantów i pracowników województwa kujawsko-pomorskiego

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł SZPiFP-35-24 Dostawa odzieży branżowej dla policjantów i pracowników województwa kujawsko-pomorskiego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bydgoszcz
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 181100003 Odzież branżowa
Numer wyniku 5466246