„Przebudowa drogi wewnętrznej w Paszowicach na działkach 5/11, 5/22, 599/6, 5/29 do centrum usługowo – mieszkalnego”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „Przebudowa drogi wewnętrznej w Paszowicach na działkach 5/11, 5/22, 599/6, 5/29 do centrum usługowo – mieszkalnego”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Paszowice
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 315272101 Latarnie
450000007 Roboty budowlane
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5466069