Pod kryształem-estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejska przy dworcu PKP

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Pod kryształem-estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejska przy dworcu PKP
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bochnia
Data publikacji 2024-06-05
Data składania ofert 20/06/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453143107 Układanie kabli
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332939 Instalowanie mebli ulicznych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer przetargu 5466038