„Przebudowa drogi leśnej pożarowej w Leśnictwie Kamień” - Etap II, Część II.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa drogi leśnej pożarowej w Leśnictwie Kamień” - Etap II, Część II.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gdynia
Data publikacji 2024-06-05
Data składania ofert 21/06/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5466001