Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji - USC wraz z rozbudową budynku szkoły o bibliotekę publiczną

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji - USC wraz z rozbudową budynku szkoły o bibliotekę publiczną
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Ślesin
Data publikacji 2024-06-05
Data składania ofert 21/06/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 454531008 Roboty renowacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452627008 Przebudowa budynków
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer przetargu 5465973