Dostawa koncentratu wodorowęglanowego w kanistrach jednorazowego użytku dla potrzeb Ośrodka Dializ na lata 2024 - 2026 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa koncentratu wodorowęglanowego w kanistrach jednorazowego użytku dla potrzeb Ośrodka Dializ na lata 2024 - 2026 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Tarnów
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 336928005 Roztwory do dializy
Numer wyniku 5465866