Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Domaniewice
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
450000007 Roboty budowlane
455000002 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5465683