Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leńczach

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leńczach
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kalwaria Zebrzydowska
Data publikacji 2024-06-05
Data składania ofert 20/06/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454211524 Instalowanie ścianek działowych
454100004 Tynkowanie
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452612154 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Numer przetargu 5465596