Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielkich Oczach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielkich Oczach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wielkie Oczy
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 452556005 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324219 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452212509 Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5465416