Budowa placów zabaw na terenie miasta Gliwice w systemie - zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa placów zabaw na terenie miasta Gliwice w systemie - zaprojektuj i wybuduj
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gliwice
Data publikacji 2024-06-05
Data składania ofert 21/06/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451130002 Roboty na placu budowy
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
715000003 Usługi związane z budownictwem
714000002 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
714200008 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
713000001 Usługi inżynieryjne
713500006 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712100003 Doradcze usługi architektoniczne
Numer przetargu 5465349