„PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE - ETAP IV”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE - ETAP IV”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Biała Podlaska
Data publikacji 2024-06-05
Data składania ofert 20/06/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454100004 Tynkowanie
453210003 Izolacja cieplna
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
451111009 Roboty w zakresie burzenia
Numer przetargu 5465321