DOSTAWA KAMER I APARATÓW DLA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO ŻW

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały - Maszyny biurowe, urządzenia komputerowe

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł DOSTAWA KAMER I APARATÓW DLA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO ŻW
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 352000006 Sprzęt policyjny
386510003 Aparaty fotograficzne
386516009 Kamery cyfrowe
386515008 Kamery filmowe
Numer wyniku 5465267