„PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE - ETAP III”,

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE - ETAP III”,
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Biała Podlaska
Data publikacji 2024-06-05
Data składania ofert 20/06/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Numer przetargu 5465190