Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych, znaków podświetlanych, aktywnych znaków i urządzeń brd oraz wymiana sterowników sygnalizacji, zlokalizowanych na drogach krajowych województwa małopolskiego, w podziale na 6 części

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych, znaków podświetlanych, aktywnych znaków i urządzeń brd oraz wymiana sterowników sygnalizacji, zlokalizowanych na drogach krajowych województwa małopolskiego, w podziale na 6 części
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji małopolskie
Data publikacji 2024-06-05
Kod CPV 502300006 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
502320000 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
Numer wyniku 5464477