Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w miejscowości Kębłowo Nowowiejskie, Łowcze i Nowa Wieś Lęborska – Etap 2,3,4

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w miejscowości Kębłowo Nowowiejskie, Łowcze i Nowa Wieś Lęborska – Etap 2,3,4
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowa Wieś Lęborska
Data publikacji 2024-06-04
Kod CPV 452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5463770