RIR.271.14.2024.CC Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Gruta

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł RIR.271.14.2024.CC Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Gruta
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gruta
Data publikacji 2024-06-04
Data składania ofert 07/06/2024, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452521267 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
452324305 Roboty w zakresie uzdatniania wody
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer korekty 5463686