Dostawa odczynników dla Grupy Badawczej Biologii Astrocytów (3 zadania)

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa odczynników dla Grupy Badawczej Biologii Astrocytów (3 zadania)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2024-06-04
Data składania ofert 11/06/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 336963008 Odczynniki chemiczne
Numer przetargu 5463548