Przebudowa lokali mieszkalnych w ramach Projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa lokali mieszkalnych w ramach Projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bytom
Data publikacji 2024-06-04
Kod CPV 441114005 Farby i okładziny ścienne
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454430004 Roboty elewacyjne
454422009 Nakładanie powłok antykorozyjnych
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
454211603 Instalowanie wyrobów metalowych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
Numer wyniku 5463498