Budowa drogi gminnej Nr 106018 L położonej na działce nr ewid. 319 w miejscowości Jastków od km rob. 0+000,00 do km 0+587,67

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa drogi gminnej Nr 106018 L położonej na działce nr ewid. 319 w miejscowości Jastków od km rob. 0+000,00 do km 0+587,67
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Jastków
Data publikacji 2024-06-04
Data składania ofert 12/06/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 349923000 Znaki uliczne
452333002 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
451127301 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer korekty 5463487