Przebudowa dróg powiatowych Nr 2032R, Nr 2033R, Nr 2034R, Nr 2035R w m. Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś wraz z budową chodników oraz mostu w m. Blizne

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa dróg powiatowych Nr 2032R, Nr 2033R, Nr 2034R, Nr 2035R w m. Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś wraz z budową chodników oraz mostu w m. Blizne
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Brzozów
Data publikacji 2024-06-04
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331402 Roboty drogowe
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452211106 Roboty budowlane w zakresie mostów
Numer wyniku 5463257