Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji lubuskie
Data publikacji 2024-05-10
Data składania ofert 04/06/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 349221007 Oznakowanie drogowe
444234005 Znaki i podobne elementy
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452321508 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713320004 Geotechniczne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 5416685