Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn: Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski.

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn: Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji mazowieckie
Data publikacji 2024-05-10
Data składania ofert 27/05/2024, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
719000007 Usługi laboratoryjne
715400005 Usługi zarządzania budową
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
715210006 Usługi nadzorowania placu budowy
713300000 Różne usługi inżynieryjne
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer przetargu 5416655