Kompleksowe usługi Operatorów Wsparcia Szkół mające na celu wspieranie uczniów (w tym w szczególności ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami) w przygotowaniu ich do tranzycji na rynek pracy - w podziale na 3 części

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Kompleksowe usługi Operatorów Wsparcia Szkół mające na celu wspieranie uczniów (w tym w szczególności ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami) w przygotowaniu ich do tranzycji na rynek pracy - w podziale na 3 części
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji mazowieckie
Data publikacji 2024-05-10
Data składania ofert 07/06/2024, Godzina 12:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 730000002 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
800000004 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Numer przetargu 5416618