REWITALIZACJA CENTRUM MYSZKOWA – POPRAWA INFRASTRUKTURY.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł REWITALIZACJA CENTRUM MYSZKOWA – POPRAWA INFRASTRUKTURY.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji śląskie
Data publikacji 2024-05-10
Data składania ofert 13/06/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454430004 Roboty elewacyjne
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211500 Instalowanie stolarki niemetalowej
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452625006 Roboty murarskie i murowe
452624005 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
452623004 Betonowanie
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331402 Roboty drogowe
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452312007 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
452232101 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452123102 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
Numer przetargu 5416595