Usługa utrzymania komponentu integracyjnego oraz implementacja integracji pomiędzy systemami zewnętrznymi i systemami wewnętrznymi PFRON

Usługi drukarskie, wydawnicze, projektowania graficznego i powiązane, w tym dostawy - Druki i produkty podobne

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Usługa utrzymania komponentu integracyjnego oraz implementacja integracji pomiędzy systemami zewnętrznymi i systemami wewnętrznymi PFRON
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji mazowieckie
Data publikacji 2024-05-10
Data składania ofert 07/06/2024, Godzina 11:30
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 224710002 Instrukcje komputerowe
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
485160008 Pakiety oprogramowania do wymiany danych
722600005 Usługi w zakresie oprogramowania
722670004 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
722620009 Usługi rozbudowy oprogramowania
722500002 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Numer przetargu 5416584