Opracowanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Modernizacja Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu”.

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Modernizacja Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu”.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji kujawsko-pomorskie
Data publikacji 2024-05-10
Kod CPV 710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
714000002 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
713000001 Usługi inżynieryjne
713134009 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712440000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
712420006 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 5416517