Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów PreRDF do produkcji paliwa alternatywnego, tj. odpadów o kodzie 19 12 12

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów PreRDF do produkcji paliwa alternatywnego, tj. odpadów o kodzie 19 12 12
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji lubelskie
Data publikacji 2024-05-10
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
905130006 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
905110002 Usługi wywozu odpadów
Numer wyniku 5416477