W - wykonanie robót; Oddział Kalisz; Turek, Wykonanie przyłączy/linii kablowych nn o długości do 30 metrów, przy czym długość ta określona jest długością wykorzystanego do budowy odcinka kabla na obszarze działalności Rejonu Dystrybucji w Turku - 68szt.; Turek gmina miejska; Turek (miasto)

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł W - wykonanie robót; Oddział Kalisz; Turek, Wykonanie przyłączy/linii kablowych nn o długości do 30 metrów, przy czym długość ta określona jest długością wykorzystanego do budowy odcinka kabla na obszarze działalności Rejonu Dystrybucji w Turku - 68szt.; Turek gmina miejska; Turek (miasto)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kalisz
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 20/05/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Numer przetargu 5416322