W - wykonanie robót; Oddział Toruń; Wymiana linii kablowej SN 15 kV pomiędzy linią napowietrzną GPZ Rządz - Mełno a ST Radzyń Młyn

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł W - wykonanie robót; Oddział Toruń; Wymiana linii kablowej SN 15 kV pomiędzy linią napowietrzną GPZ Rządz - Mełno a ST Radzyń Młyn
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Toruń
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 22/05/2024, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Numer przetargu 5416284