Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Skoczów
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 24/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331615 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452312007 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
773141005 Usługi w zakresie trawników
Numer przetargu 5416015