Dostawa gazów medycznych w butlach wraz z ich dzierżawą.

Produkty chemiczne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa gazów medycznych w butlach wraz z ich dzierżawą.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bydgoszcz
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 241121003 Ditlenek węgla
Numer wyniku 5416007