W formule zaprojektuj i wybuduj wymianę kabli olejowych z rozdzielni R1-0 w Gmachu Fizyki PW do rozdzielni R10-3, R10-4, R10-15 oraz z rozdzielni R10-15 do rozdzielni RWT w Gmachu Elektrotechniki PW

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł W formule zaprojektuj i wybuduj wymianę kabli olejowych z rozdzielni R1-0 w Gmachu Fizyki PW do rozdzielni R10-3, R10-4, R10-15 oraz z rozdzielni R10-15 do rozdzielni RWT w Gmachu Elektrotechniki PW
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454531008 Roboty renowacyjne
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453150008 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713141003 Usługi elektryczne
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 5416005