Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez położenie nakładek asfaltowych i uzupełnienie poboczy tłuczniem na drogach gminnych

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez położenie nakładek asfaltowych i uzupełnienie poboczy tłuczniem na drogach gminnych
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kiernozia
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 24/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453162131 Instalowanie oznakowania drogowego
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332238 Wymiana nawierzchni drogowej
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452331402 Roboty drogowe
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer przetargu 5415973