BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE STARE MIASTO

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE STARE MIASTO
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Stare Miasto
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 349221007 Oznakowanie drogowe
450000007 Roboty budowlane
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331402 Roboty drogowe
452331237 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5415939