Wykonanie okresowych, rocznych oraz pięcioletnich, kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gosp(...)

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie okresowych, rocznych oraz pięcioletnich, kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gosp(...)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 713561009 Usługi kontroli technicznej
713141003 Usługi elektryczne
Numer wyniku 5415914