Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Szewce, Bolechowice, Wola Murowana, Nowiny, Kowala Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Szewce, Bolechowice, Wola Murowana, Nowiny, Kowala Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowiny
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5415913